TAKT I SKOLEN

TAKT- I skolen

Medforfatter Tine Kristensen. 2016.

Takt er opstået som et arbejdsredskab i forfatternes hverdag, som henholdsvis AKT koordinator og Inklusionsvejleder. TAKT er en forkortelse af begreberne Trivsel, Anerkendelse, Kommunikation og Teamwork - fire begreber som er afgørende forudsætninger for et lærende fællesskab. Formålet er at anskue læringsfællesskabet som et orkester, der kan bringes til at spille i takt når de fire begreber til stadighed justeres og udvikles.

 

TAKT i skolen er først og fremmest tænkt som et teamredskab, der beskriver og konkretiserer forslag til trivsels- og læringsformidlende praksis i grundskolen. TAKT bidrager til øget helhed i den pædagogiske indsats og tilbyder de professionelle læringsformidleres muligheder på en meget fleksibel og lettilgængelig måde. TAKTpræsenterer orkestermodellen og orkestrets aktører som udgangspunkt for teamets valg af fokus på læringsfællesskabet og læringsledelse med en række redskaber på tre forskellige niveauer:

 

Almen læringsledelse:Redskaber, der er lette at indføre, og som ikke kræver, at teamet får tilført ekstra ressourcer.

Fokuseret læringsledelse: Redskaber, som kræver et lidt højere tidsforbrug, men som stadig ligger inden for den tid, som teamet alligevel ofte bruger på konflikthåndtering.

Individuel læringsledelse:Redskaber, som kræver ekstra ressourcer i en kort periode, men til gengæld har den største, varige effekt på trivsel, læring og inklusion.

 

Forfatterne anskuer begreberne AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og inklusion, som to sider af samme sag, med så mange overlappende felter, at det i praksis ikke giver menig at tale om dem hver for sig. Det er således ikke muligt for en inklusionsvejleder at skabe trivsel hos en særlig elev, hvis fællesskabet ikke vil lukke vedkommende ind på de præmisser, han nu engang har brug for. Det er heller ikke muligt for en AKT-vejleder at bidrage til at skabe et stærkt klassefællesskab, hvis enkeltelever til stadighed udfordrer de fælles rammer og skaber utryghed ved en uforudsigelig eller udad reagerende adfærd. Inklusion af elever med særlige behov forudsætter, at man befinder sig i et fællesskab i trivsel og i et inkluderende fællesskab, der rummer alle