ORKESTERMODELLEN I SPIL

ORKESTERMODELLEN I SPIL

Orkestermodellen i spil 2023:

Orkestermodellen i spil.

Hæfte 1.

 • Orkestermodellen i læringsfællesskabet. 
 • Orkestermodellen som medspiller for teams.

 

Trivsel i læringsfællesskabet. 

Hæfte 2.

 • Orkestermodellen som medspiller for elever.

 

Uro i læringsfællesskabet. 

Hæfte 3.

 • Orkestermodellen som medspiller for forældre.

  Kognitive udfordringer i læringsfællesskabet. 

  Hæfte 4.

  • Orkestermodellen som medspiller ved observationer.

   

  Akutte udfordringer i læringsfællesskabet. 

  Hæfte 5.

  • Orkestermodellen som medspiller ved evalueringer.

  Anvendelse af data er, på godt og ondt, blevet en del af skolens professionelle praksis, og giver anledning til debat; særligt hvis de professionelle ikke kan se et klart formål med at indsamle, og anvende, de krævede data. Orkestermodellen er udviklet til praksis, og i praksis, hvor den er gennemprøvet af over 100 teams, der alle har været med til at give såvel positiv, som negativ, feedback. Deres tilbagemeldinger har betydet, at modellen har opnået en høj grad af relevans, og viser brugbare data, som teams kan anvende direkte i hverdagen. Orkestermodellen giver således de professionelle et meget konkret og håndgribeligt værktøj til relevant dataindsamling.

   

  Orkestermodellen anvendes proaktivt og evaluerende i teamsamarbejdet. I praksis har den vist sig at kunne fastholde et team i at tale mere konkret, og mere målrettet, om de udfordringer der fylder i hverdagen. Da modellen er velegnet til at holde fokus på fællesskaber, fremfor enkeltelever kan den især understøtte teams som føler sig nedslidte i forhold til uro i fællesskabet. Modellen kan så at sige at rydde op i teamets refleksioner og hjælpe med at holde fokus på hvilke tiltag som gavner flest mulige elever, og hvad teamet, helt lavpraktisk, kan gøre noget ved, her og nu. Det er nemlig ikke altid, at de elever som tilsyneladende fylder mest, rent faktisk er dem, man bør hjælpe først. Ved at afdække bekymringsniveauer kan Orkestermodellen også hjælpe med at lave en konkret plan for hvilken rækkefølge af fx enkelteIevindsatser, som er mest relevante.

   

  De fem hæfter i denne serie gennemgår Orkestermodellens forskellige anvendelsesmuligheder. Kombinerer man flere af disse vil der kunne opnås større effekt, men de kan fint bruges uafhængigt af hinanden. Dog vil teams altid have brug for at læse det blå hæfte 1 som introduktion til at anvende Orkestermodellen som et teamværktøj.