MED HJERNEN I SKOLE

Med hjernen i skole

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet. 2013.

Med hjernen i skole giver skoleelever og professionelle viden om læring og om inklusion. Materialet har fokus på at skabe inkluderende miljøer, øge elevers viden om hjernen og læring, samt bidrage med aktiv hjælp til selvhjælp til såvel lærer, som elev. Med hjernen i skole giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed.

 

Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer. Materialet er skrevet til mellemtrinnet, men kan bruges i uddrag for såvel yngre, som ældre elever. Et særligt afsnit om højere ordens tænkning kan anvendes direkte til udskolingselever. Materialet består af en elevbogog en lærervejledning. Materialet kan bruges som tema i dansk, natur og teknik eller fx i arbejdet med temaer som mobning, social pejling eller AKT. Det er også velegnet til brug i specialforløb med grupper eller enkeltelever med særlige behov, som har brug for øget indsigt i og metoder til at håndtere egne vanskeligheder.

 

Anmeldelse afi "Folkeskolen" juni 2013:

Fremragende - indtaget i mange små doser.  ”Hvis jeg skal anbefale et materiale, der handler om de kognitive funktioner, vil jeg klart vælge dette. Det er godt i forhold til både normalområdet og børn, der slider på en eller flere sider af kognitionen. Jeg funderede over, hvorledes man med et enkelt ord kan beskrive udbyttet og dermed evalueringen af indeværende materiale. "Rich" er en kvalitetsbetegnelse, som ofte bruges til at beskrive ekstremt gode, men også meget koncentrerede kager. Vi elsker dem, men de er også så koncentrerede, at vi må tage lidt ind ad gangen. Således også med dette materiale. Det er let at gå til, men det er så fyldt med viden, forslag til aktiviteter og støttende indsatser, at det ikke kan rummes på én gang."

-Malene Schrøder, Folkeskolen.dk 

 

Anmeldelse i Læsepædagogen, nr. 6, 2013.

"Bogen er spændende, og det er et godt materiale, som alle faglærte bør gøre brug af..." Birgit Birn.