BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Børn med særlige behov

- en praksisguide i rummelighed. 3. oplag. 2010

Hvordan kan man tilpasse en almindelig skolehverdag til et barn med særlige behov, uden at det vælter klassens hverdag, eller påfører lærere og pædagoger mange timers ekstra forberedelse? Der findes mange bøger om særlig pædagogik, men hvordan denne skal udmøntes i en daglig praksis, i et klasselokale med 25 andre elever; det er straks sværere at finde beskrevet.

 

Denne bog er skrevet af en praktiker og tænkt som en slags kogebog, om realistiske hensyn, til elever med særlige behov. Med dagligdagen i fokus, er hensigten med bogen at give brugbare, pædagogiske redskaber, der er så simple og overkommelige, at bogen finder en naturlig plads på skrivebordet, når timen, dagen og ugen skal planlægges. Hvert kapitel indeholder korte cases, der belyser forskellige pædagogiske redskabers anvendelighed, samt konkrete eksempler fra hverdagen. Der gives en enkel og kortfattet indføring i den væsentligste teori på området. Med enkle handlinger kan der bid for bid skabes en mere positiv hverdag for eleven, klassen og læreren. Bogen henvender sig til lærere og pædagoger, der i skolens hverdag skal rumme børn med særlige behov.

 

Lektørudtalelse.

Antallet af titler om rummelighed og anerkendende tilgang til elever med særlige behov er efterhånden betragteligt, men bøger som denne findes ikke. En meget kompetent og anvendelig praksisrettet bog, som kan afhjælpe et stort og stigende behov i folkeskolen. Hans-Christian Uth.

 

Anmeldelse i "Videns Center for Hjerneskade"

 "En længe savnet bog på dansk om specialpædagogisk praksis og konkrete pædagogiske redskaber er udkommet! Helle Overballe Mogensen har forfattet en i høj grad anvendelig og indsigtsfuld praksisguide i pædagogik, der kan imødekomme det politiske krav om øget rummelighed i skolens og fritidsordningens hverdag." Logopæd, Mette Espersen.

 

Anmeldelse i Folkeskolen.

"… bogen "Børn med særlige behov" præsenterer væsentlige input til forståelse for børn med særlige behov. Der er konkrete, praktiske og anvendelige redskaber til undervisningen i de almindelige klasser og håndtering af vanskelig adfærd." "Bogens force er de mange værktøjer, der bliver præsenteret." "Da der ofte sidder en eller to elever i hver klasse med specielle behov, rammer bogen plet." "... Bogen har sin helt klare berettigelse og styrke som en praksisguide i rummelighed. Både som overordnet forståelsesramme og som et opslagsværk til den daglige praksis." Flemming Platz.

 

“Børn med særlige behov"

Månedens bog marts 2010 i “Videns Center for bevægelseshandicap - Socialstyrelsen, viden til gavn.