PROFIL

Helle Overballe Mogensen

Præsentation af Helle:

Jeg er uddannet diplomlærer, fagbogsforfatter, erfaren oplægsholder og udøvende inklusionsvejleder. Jeg er tidligere speciallærer og har undervist børn og unge med vanskeligheder i 20 år. Jeg har 20 års erfaring som lærer i almen- og specialklasser. Dertil kommer 8 år som inklusionsvejleder og 10 år som foredragsholder i hele landet. Jeg har familiært kendskab til alvorlige hørehandicap samt ADHD, Tourette syndrom, OCD, epilepsi og Asperger.

 

Jeg har afholdt talrige kurser i hele landet om læringstrivsel og om børn og unge med særlige behov. Samtidig har jeg holdt aktivt fast i min tilknytning til folkeskolens hverdag via mit deltidsjob som inklusionsvejleder. De mange, mange kurser, hverdagen som inklusionsvejleder og mine 25 år i folkeskolens special- og distriktsklasser har, sammen med mine 8 års intense forfattervirksomhed, betydet at jeg kan lave højrelevante oplæg og samtidig vejlede helt praksisnært. Jeg bliver ofte rost for min evne til at sammenkæde stof og til at skifte fra relevant teori til konkret, daglige praksis.

 

Jeg har erfaring som privat rådgiver for teams, mentorer og enkeltpersoner, og har vejledt teams og enkeltpersoner direkte ud fra observationer. Jeg har sammensat og udført en række efteruddannelses forløb til enkeltskoler, ungdomsuddannelser og kommuner, samt til konfirmandforberedelse og museumsverdenen.

Samarbejdspartnere

Vi hjælper daginstitutioner, skoler, forældre, unge og professionelle med rådgivning. Vi tilbyder kurser, direkte vejledning, bisidning, observationer og coaching for teams, professionelle børn, unge og forældre.


Karin Overballe er lektor i psykologi og engelsk, med 25 års erfaring, fagbogsforfatter, foredragsholder, efteruddannet i pædagogisk psykologisk intervention, Coach, mentoruddanner, og studievejleder på Viby gymnasium og HF. Karin er medforfatter til bogen Unge med særlige behov. Karin kan deltage hvis ønsket.


Tine Kristensen er uddannet pædagog og har de sidste 13 år arbejdet som AKT vejleder og supervisor i folkeskolen. Tine har den toårige AKT grunduddannelse. Tine er certificeret supervisor og uddannet ungdoms- og Cool Kids coach. Tine er medforfatter til materialet TAKT. Tine kan deltage, hvis ønsket.


Dorte Bisgaard er specialuddannet lærer og tale-hørekonsulent med diplom i gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Dorte ejer 'Klinik Sprog og APD' i Aalborg. Dorte er medforfatter til bogen Når hjernen ikke lytter. Dorte kan deltage hvis ønsket.


Kontakt Helle per mail for nærmere information.