VREDESHÅNDTERING I PRAKSIS

VREDESHÅNDTERING I PRAKSIS

VREDESHÅNDTERING I PRAKSIS

Målgruppe: Lærere og pædagoger, undervisere på ungdomsuddannelserne samt PPR, vejledere og ledere.

 

Ramme: 3/6 timer

Kursets hovedfokus er en konkret og direkte anvendelig gennemgang af tre forløb, som instruktørerne har udviklet og praktiseret i 5 år, på Møllevangskolen i Aarhus. Alle tre forløb er elevkurser, som hjælper klassen, samt den enkelte elev med at sanse og forstå egne tegn på vrede, finde strategier til at undgå at vreden bliver fysisk, og få hjælp af kammerater og voksne, når vredesudbruddet er ovre. Kursets tre forløb kan indgå i en daginstitutions/skoles/ungdomsuddannelses procedure for håndtering af ud ad reagerende adfærd, samt bruges på klasse-/elev-/teamniveau.

 

Formålet med vredeshåndteringsforløbene er

 

at sende tydelige signaler om at de professionelle handler hvis et barn eller en ung slår.

at de professionelle har konkrete indsatser der virker.

at vi ønsker at hjælpe såvel den der har slået, som den der er blevet slået.