VISUELLE BØRNESAMTALER

VISUELLE BØRNESAMTALER

VISUELLE BØRNESAMTALER

Målgruppe: Lærere og pædagoger samt PPR, vejledere og ledere.

 

Ramme: 3 timer

I skoleregi kommer vi desværre ofte til at holde møder uden at have barnets synsvinkel og stemme med. Ikke fordi vi ikke ønsker at kende den, men fordi vi som regel ikke i praksis, kan lade barnet deltage. Dels kan det være alt for overvældende at mødes med mange voksne og høre om egen situation og dels giver barnets tilstedeværelse ikke de professionelle og forældrene mulighed for at gennemdrøfte nødvendige, pædagogiske tiltag. Barnets stemme kommer derfor oftest til orde ved elevsamtaler, eller som en begrænset del af et møde. Når det ér muligt at lade et barn deltage helt eller delvist, kan vi opleve at barnet måske ikke siger så meget, eller nikker og siger ja til det vi foreslår, selv om han eller hun ikke forstår vores forslag eller slet ikke er enig.

 

En sikring af, at barnets stemme får konstruktiv indflydelse på vores handlinger, er altså ikke så ligetil at gennemføre. Vores valg af pædagogiske tiltag begrundes så ud fra egne hypoteser og egne erfaringer, fremfor barnets. Som konsekvens heraf kommer vi let til at aftale tiltag som ikke giver tilstrækkelig mening for barnet, og som derfor ikke virker.

 

Kurset sigter mod at afdække barnets stemme, nedfælde den i visuel form og bruge den som evalueringsredskab. Dermed opkvalificeres de nære voksnes valg af tiltag i hverdagen og muligheden for at tiltag virker, øges. Deltagerne får præsenteret fem pædagogiske redskaber som gør det muligt at medbringe barnets vigtige stemme på møder, hvor den, det hele handler om, ikke deltager selv:

 

Fem konkrete redskaber:

 

Skemasamtaler og skemaevalueringer

Følelsesskalaer

Måltrapper

Kan – Vil gerne kunne – Kan ikke

Samtaleforløb, herunder psykoeducation