TAKT I SKOLEN

TAKT I SKOLEN

TAKT I SKOLEN

Grundkursus

Målgruppe: Lærer/pædagog/studerende

Ramme: 3/6 timer

 

Udvidet kursus

Målgruppe: Teams/AKT/inklusionsvejledere

Ramme: 1 - 2 dage

 

TAKT på ungdomsuddannelsen

Målgruppe: UU-underviser/vejleder/mentor

Ramme: 3/6 timer

Trivsel og inkluderende miljøer i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne er en af tidens store udfordringer og kurset giver de professionelle en række praksisnære redskaber, som sigter mod at øge trivslen for alle i et læringsfællesskab. TAKT i skolen fokuserer på teamsamarbejde, anerkendelse kommunikation og trivsel for alle. Kurset bygger på bogen TAKT i skolen og kan aftales med to oplægsholdere, hvis ønsket. Målgruppen er alle undervisere og pædagoger. TAKT i skolen er selvfølgelig også et oplagt kursus til PPR, pædagogiske ledere, lærer- og pædagoguddannelserne samt AKT- og inklusionsvejledere.