SKOLEPARARTHED ANNO 2019

SKOLEPARARTHED ANNO 2019

SKOLEPARARTHED ANNO 2019

Målgruppe: Indskolingslærere, pædagoger i børnehaver, samt PPR, vejledere og ledere.

 

Ramme: 3 timer

Skolestarten er en spændende tid for forældre og børn. For forældrene kan det det være udfordrende og forbundet med mange overvejelser. Rækker barnets kompetencer til en tryg skoledag? Er barnet klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Vil en skoleudsættelse gøre en forskel? Ved uenighed, forældre og daginstitution imellem kan det være svært ved at konkretisere, hvad uenigheden drejer sig om. Heldigvis tages der ofte tages der gode beslutninger i samarbejdet mellem børnehaven og forældrene, men tvivlen kan alligevel fylde meget. For hvad skal der egentlig til for at være skoleparat og hvilke kompetencer er vigtigst at have som skoleelev? Jeg har deltaget i et områdesamarbejde mellem daginstitutioner og skole, omkring skoleparathed, og fulgt de årlige skolestartere før, og mange måneder efter, 1. skoledag. Her bliver det tydeligt at opfattelserne af hvad der kræves for at få den bedst mulige start på skolelivet, er meget forskellige. Samfundet som sådan fokuserer for tiden på så tidlig læring som muligt, og signalet er klart; jo før man læser og regner, des bedre. Daginstitutioner og forældre fokuserer på børns faglige kunnen, men samtidig fremhæves det også hvor stor en rolle det sociale samspil har for trivsel og læring, set i de professionelles optik. Er det således de faglige og de sociale evner som er afgørende for en god skolestart? Måske, men ikke nødvendigvis. Mit erfaringsgrundlag viser, at den gode skolestart i høj grad bygges på et fundament af forældreomsorg, professionelle med tydelig, visuel struktur, en god grad af selvhjulpethed, samt tilstrækkelige eksekutive og kommunikative kompetencer.

 

Kurset handler dels om at se skoleparathed fra en visuel og kompetencebaseret vinkel, og dels om at præsentere konkrete metoder til at afdække barnets skoleparathed. Denne viden gør det muligt at opkvalificere møderne mellem forældre og daginstitution/skole samt at iværksætte handlinger og tiltag som kan gøre skolestarten lettere. Deltagerne vil få:

 

Konkretiseret hvad skoleparathed handler om, erfaringsmæssigt og forskningsbaseret,

Metoder til konkret afdækning af barnets skolekompetencer

Forslag til indsatsområder i året op til skolestart

Forslag til indsatsområder omkring selve skolestarten