MED HJERNEN I SKOLE

MED HJERNEN I SKOLE

MED HJERNEN I SKOLE

Målgruppe: Lærer/pædagog på mellemtrin og i specialklasser/ på specialskoler

 

Ramme: 3/6 timer

Kurset omhandler undervisningsmaterialet: Med hjernen i skole og giver desuden konkrete forslag til trivselsfremmende pædagogik, på klasseplan. Kurset er oplagt som overbygning på de professionelles viden om inklusionsopgaven og retter sig mod alle der arbejder i daginstitutioner, SFO, klubber og grundskoler.  Kurset varetages af Helle Overballe Mogensen og har været afholdt for CFU, PPR, kommuner og decentralt på skoler, i alle dele af Danmark. Kurset er særligt rettet mod professionelle på mellemtrin og i overbygningen, samt professionelle i specialklasser og på specialskoler. Kurset giver professionelle indblik i brugen af materialet, og udvider forståelsesrammen for materialets anvendelse. Der lægges vægt på eksternalisering som metode, og på Kognitiv Affektiv Træning.