BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Målgruppe: Lærer/pædagog/studerende

 

Ramme: 3/6 timer

Kurset har fokus på de professionelles rolle og muligheder, i forhold til at skabe trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Kursisterne får en kort, overordnet, teoretisk baseret, men meget praksisnær viden om særlige børns hjerner og deres særlige måde at opfatte verden på. Herefter vises konkrete redskaber til at øge trivsel og fordre inklusion Kurset bygger på bogen ”Børn med særlige behov” som er i fjerde oplag. Kurset er oplagt som introduktion til inklusionsopgaven og retter sig mod alle der arbejder i daginstitutioner, SFO, klubber og grundskoler, samt foreninger. Kurset varetages af Helle Overballe Mogensen og har været afholdt for CFU, PPR, foreninger, kommuner og decentralt på skoler, i alle dele af Danmark. Kurset om børn med særlige behov kan desuden kombineres med kurser om:

 

Skoleparathed

At takle følelser

Vredeshåndtering