FOREDRAG & KURSER

ORKESTERMODELLEN I SPIL

ORKESTERMODELLEN I SPIL

Grundkursus

Målgruppe: Skoleudvikling/pædagogiske dage/teamudvikling/skoleledelse

Ramme: 3/6 timer

 

Udvidet kursus

Målgruppe: Skoleudvikling/pædagogiske dage/teamudvikling/skoleledelse

Ramme: 1 - 2 dage

Kurset er praksisnært og gør deltagerne i stand til at anvende Orkestermodellen som en visuel analysemodel der skaber overblik over fællesskabets trivsel og læring. På kurset gennemgås Orkestermodellen som teamredskab. Deltagerne lærer at udfylde og analysere en orkestermodel og koble den til relevant, pædagogisk praksis. Kurset er oplagt som skoleudviklingsforløb og som problemknuser for teams med udfordringer.

 

Orkestermodellen er udviklet til praksis, og i praksis, hvor den er gennemprøvet af over 100 teams, der alle har været med til at give såvel positiv, som negativ, feedback. Deres tilbagemeldinger har betydet, at modellen har opnået en høj grad af relevans, og viser brugbare data, som teams kan anvende direkte i hverdagen. Orkestermodellen sammenligner læringsfællesskaber med et orkester, hvor alle har en rolle, og hvor trivslen bærer præg af, hvordan netop dette orkesters deltagere fungerer indbyrdes. Orkestret udgør alle aktører; elever, elevernes forældre og det professionelle team. Modellen giver overblik over typiske reaktionsmønstre hos elever i en klasse, og kan vise, hvilke temaer som præger en elevgruppe. Sammenligningen med et orkester skal sikre, at vi til stadighed ser eleverne som del af et fællesskab, med mulighed for at vurdere såvel fælles, som individuelle, læringsmæssige behov. Rollerne i læringsfællesskaber er dynamiske, situations- og relationsafhængige, og altid del af et komplekst og foranderligt fællesskab. Modellen viser dette tydeligt og overskueligt, og er derfor yderst velegnet til evalueringer.

 

Kurset kan understøttes ved køb af en serie på 5 hæfter om anvendelsen af Orkestermodellen i praksis. Se mere under fanen udgivelser.

unsplash